„Бългериън Хънтинг“ ООД разполага с две ловни полета – Самотино и Лонгоза – с обща площ от повече от 15 000 декара. Изградена е ограда и е обособен ловен участък със специално селектиран и отгледан дивеч. Комплексът разполага с вишки, високопроходими превозни средства и опитни ловни водачи.