РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

 1. ЕДЪР ДИВЕЧ

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН – CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване:

 • мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари
 • женски – от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута над 2 г. – 150 €

Селекционен отстрел:

 • до 2 г. – 100 €
 • от 2 г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. – 300 €

След 30.10. се прави до 10 % отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.

ДИВА СВИНЯ- SUS SCROFA L.

А. ПОДБОРЕН ЛОВ:

   Срок за ловуване – целогодишно

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

 • За отстреляна дива свиня до 1 год. – 60 €
 • За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 150 €
 • За отстреляна женска над 2 гoд. – 500 €
 • За ранен и ненамерен глиган      – 500 €
 • За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.

От 01.05. до 31.08. се прави до10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.

Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:

   Срок за ловуване – от 1 октомври до втората неделя на месец януари.

Групов лов в ловни дворове към БИСД – от 1 октомври до последния ден на февруари.       

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

 • За отстреляна дива свиня до 1 год. – 60 €
 • За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 150 €
 • За отстреляна женска над 2 г. и над 50 кг изкормена – 500 €

При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.

 ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПОВ ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ :

 1. Организация ,водач,транспорт    –   150 €    за 1 ловец на ден + отстрел по ценоразпис
 2. Организация ,водач,транспорт – 3 ловни дни и 4 нощувки  със закуска обяд и вечеря  –   1200  €    за 1 ловец , за група минимум 8  човека с включен  отстрел на 2 броя  дива свиня до 1 год. на ловец.Отстъпка – до 20  % в зависимост от броя на ловците
 3. Организация  и водач на групов лов  по предварителна заявка – 2000 лв.  + отстрел по ценоразпис .  Включен  отстрел на  4 броя  дива свиня до 1 год. на група от най-малко 8 ловци..Отстъпка – до 20  %

СЪРНА – CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване:

 • мъжки  –  от 1 май до 30 октомври
 • женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври

Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90гр.

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.

 • За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
 • За отстреляна сърна – 150 €
 • За отстрелян приплод – 50 €

       ІІ. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

 1. ЗАЕК – LEPUS EUROPEUS/ PALL/          –  50 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември

2.ФАЗАН – РHASIANUS COLCHICUS /L/              –   12 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари

 1. ДИВИ ПАТИЦИ  РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ. –     6 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до последния ден на февруари.

 1. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА – ANAS ALBIFRONS /SCOP/ –   20 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

 1. ЯРЕБИЦА – PERDIX PERDIX /L/                                –   20 €  

Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември

Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари

 1. ГОРСКИ БЕКАС – SCOLOPAX RUSTICOLA /L/                                –   20 €

Срок за ловуване: от  8 август до 28 февруари

 1. ГРИВЕК – COLUMBA PALUMBUS /L / –     3 €

Срок за ловуване: от 1 септември до 28 февруари

 1. ГУРГУЛИЦА – STREPTOPELIA TURTUR /L/ –     3 €

Срок за ловуване: от 1 септември до 30 ноември

 1. ПЪДПЪДЪЦИ – COTURNIX COTURNIX /L/ –     3 €

Срок за ловуване: от 1 септември до 30 ноември

 1. ТОКАЧКА – NUMIDA MELEAGRIS L. –     6 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

Фермерно произведени от 1 октоври до 28 февруари

 1. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА- GALLINAGO GALLINAGO –     3 €

Срок за ловуване: от 8 август до 28 февруари

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ЛОВ НА БЕКАС :

 1. Организация ,водач,транспорт и нощувка със закуска обяд и вечеря   –     250 €    за 1 ловец на ден   + отстрел по ценоразпис
  1. Отстъпка – до 20  % в зависимост от броя на ловците
 2. Организация ,,водач,транспорт       –    150 €    за 1 ловец на ден  + отстрел по ценоразпис
  1. Отстъпка – до 20  % в зависимост от броя на ловците
 3. Организация ,водач,транспорт – 4 ловни дни и 5 нощувки  със закуска обяд и вечеря  –   1000  €    за 1    ловец ,  с включен  отстрел  – 5 бр. бекас.
  1. Отстъпка – до 20  % в зависимост от броя на ловците

      

ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПОВ ЛОВ НА ПЪДПЪДЪЦИ ,ГУРГУЛИЦА, ЯРЕБИЦА  И  ФАЗАН :

 1. Организация ,водач,транспорт и нощувка  със закуска обяд и вечеря    –       250 €    за 1 ловец на ден  с включен  отстрел.
  1. Отстъпка – до 20  % в зависимост от броя на ловците
 2. Организация и водач ,транспорт    –     150 €    за 1 ловец на ден  с включен отстрел.
  1. Отстъпка – до 20  % в зависимост от броя на ловците
 3. Организация  без услуги    –  80 €    за 1 ловец на ден  + отстрел по ценоразпис
  1. Отстъпка – до 20  % в зависимост от броя на ловците
 4. Организация ,водач,транспорт – 4 ловни дни и 5 нощувки  със закуска обяд и вечеря  –   1000  €    за 1 ловец ,  с включен  отстрел  
  1. Отстъпка – до 20  % в зависимост от броя на ловците

ХИЩНИЦИ

 1. ВЪЛК – CANIS LUPUS L                –  220 €

Срок за ловуване: целогодишно

 1. ЛИСИЦА – VULPES VULPES –    10  €

Срок за ловуване: целогодишно

 1. ЧАКАЛ – CANIS AUREUS L. –     10 €

Срок за ловуване: целогодишно

 1. БЯЛКА – MARTES FOINA L. –     10 €

Срок за ловуване: целогодишно

 1. ЧЕРЕН ПОР – MUSTELA PUTORIOS L.                –     10 €

Срок за ловуване: целогодишно

     

       ІV. ДИВЕЧОВО МЕСО

 1. ЕЛЕНИ –   3 €  за кг. *
 2. СЪРНИ –   3 €  за кг.
 3. ДИВИ СВИНЕ –   1.5 €  за кг.*
 4. ДРУГИ ВИДОВЕ ЕДЪР ДИВЕЧ –   1.5 €  за кг. *
 5. ЗАЕК                                                                                                         –   5 € за 1 бр.
 6. ФАЗАН                –  2 € за 1 бр.
 7. ПАТИЦА, ТОКАЧКА –   1 € за 1 бр.
 8.  ГЪСКА                                   –  2 за 1 бр.
 9.  ГРИВЕК,ГУРГУЛИЦА, ПЪДПЪДЪК1 € за 1 бр.
 10. ЯРЕБИЦА , КЕКЛИК И БЕКАС                                –  1 € за 1 бр.

      

* за трофейни животни през брачния период –  1 €  

Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака, включително ветеринарен сертификат.          

 1. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ  ЗА ПРЕПАРИРАНЕ

 1. ДИВА СВИНЯ –    50 €

         

Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

РАЗДЕЛ  ВТОРИ – ЦЕНИ ЗА  ЛОВНИ  УСЛУГИ

Услуги

Нощувка със закуска обяд и вечеря:

 • хотел 4 звезди“Лонг Бийч” със СПA в КК „Шкорпиловци“ – единична стая – 100 €
 • храноден – 50 €

Към хранодена е включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Ниско и високо-алкохолните напитки се продават по утвърден ценоразпис от Управителя, поставен на видно място. В деня на пристигане и заминаване клиентите заплащат реално консумираните  обяд или вечеря.

Ловен водач за един ден                  –    50 €

Наем ловно оръжие  за един ден                      –    35 €                          

Носач за един ден                                –    15 €   

Цена за групов лов на дива свиня  /с услуги/       – 100 € за един ловец   дневно                        

Цена за групов лов на дива свиня /без услуги/    – 60 € за един ловец   дневно

Цена за групов лов на пъдпъдък- /с  услуги /     –   80 € за един ловец   дневно

Цена за групов лов на пъдпъдък- /без  услуги / –    50 € за един ловец   дневно

Моторно превозно средство дневно –   50 €

Фотолов – за един ден с водач            –   30 €

Ловно куче за един ден                                          –  10 € дневно

Пансион за ловно куче – 10 € дневно              

Трансфер (място на пристигане  – стопанство – място на отпътуване):

– за   Джип  и лек автомобил                          –  1.0 € за км., но не повече от  300 €

Всички цени са в евро с включен ДДС.

Запазваме си правото за промени.

НАСЛУКА!